Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor www.originallongdrink.eu
Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.originallongdrink.eu , zoals deze beschikbaar is gesteld door Bickery Food Group B.v. . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bickery Food Group B.v. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bickery Food Group B.v..

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bickery Food Group B.v. te mogen claimen of te veronderstellen.

Bickery Food Group B.v. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bickery Food Group B.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.originallongdrink.eu op deze pagina.

IBAN: NL11INGB0675711037 | KVK: 32032561 | BTW: NL005229698B01 | Algemene voorwaarden | Copyright Bickery Food Group 2019 ©

Mogen we je wat vragen?

Original Long Drink is een mix van gin (5.5%) en grapefruit. Om deze website te bezoeken, moet je daarom 18 jaar of ouder zijn. Voor meer informatie over het verantwoord gebruik van alcohol, klik hier.

Ben je ouder dan 18 jaar?

JaNee

Je moet minimaal 18 jaar zijn om deze site te bezoeken
Geen 18, geen alcohol